Nagpapakita ang Koleksyon ng Larawan ng mga Glimpses ng Buhay ng Modern Hermit Crab

Nangyayari ba sa iyo na kung minsan ay nais mong iwaksi mula sa lahat at lahat, ibagsak ang iyong buhay at ginhawa at magsimula sa isang lugar - nag-iisa at ganap na na-disconnect mula sa lipunan? Mahirap sa tila ito, ang ilang mga tao kahit na gawin mismo ang inilalarawan namin at, pagkatapos na alisin ang kanilang mga sarili mula sa kanilang mga pag-aari at koneksyon, ay sumasailalim sa kalikasan upang mabuhay mag-isa at ihiwalay sa mundo.

Kalungkutan at kalayaan

Ang pagpili ng mga imahe na makikita mo sa ibaba ay nakuha ng litratista na Danila Tkachenko - at magpakita ng mga sulyap kung paano nabubuhay ang ilan sa mga paksang ito. Lahat sila ay nagmula sa Russia at Ukraine, at sa isang kadahilanan o iba pa ay nagpasya na masira ang kanilang mga kaugnayan sa kanilang mga pamilya, kaibigan, trabaho, gawain ... sa madaling sabi, kasama ang mga buhay at mga istrukturang panlipunan kung saan sila ipinasok upang mabuhay. maging hermits. Suriin kung paano ang mga indibidwal na ito ay umaangkop sa kalikasan at paghihiwalay at sabihin sa amin sa mga komento kung naisip mo ang iyong sarili na gumagawa ng isang bagay tulad ng ibang araw!

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)

(Pinagmulan: Danila Tkachenko / Reproduction)