Tingnan kung ano ang magiging hitsura ng 15 character cartoon kung sila ay laman at dugo

1. Homer mula sa The Simpsons

(Reproduction / Bored Panda)

2. Buzz Lightyear mula sa Laruang Kwento

(Reproduction / Bored Panda)

3. Propesor Hubert J. Farnsworth ng "Futurama"

(Reproduction / Bored Panda)

4. Fry mula sa "Futurama"

(Reproduction / Bored Panda)

5. Si G. Burns mula sa The Simpsons

(Reproduction / Bored Panda)

6. Pikachu mula sa "Pokémon"

(Reproduction / Bored Panda)

7. Stewie mula sa "Isang Malakas na Pamilya"

(Reproduction / Bored Panda)

8. Charlie Brown mula sa Snoopy

(Reproduction / Bored Panda)

9. Squidward mula sa "SpongeBob"

(Reproduction / Bored Panda)

10. Utak, mula sa Pinky at Utak

(Reproduction / Bored Panda)

11. Mickey Mouse

(Reproduction / Bored Panda)

12. Popeye

(Reproduction / Bored Panda)

13. Spongebob

(Reproduction / Bored Panda)

14. Super Mario at Luigi

(Reproduction / Bored Panda)

15. Patrick mula sa SpongeBob

(Reproduction / Bored Panda)

Aling cartoon character ang nais mong maging tunay? Puna sa Mega Curious Forum!